Hälsoprojekt med IKT

Läraren Helena Kvarsell berättar om hur hon använder IKT i år 8 inom arbetsområdet Hälsa i ämnet biologi. I tre filmer berättar hon om planering, genomförande och bedömning. Du hittar också planeringar och länkar till webbtjänster som Helena pratar om.

hälsa

//

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/ntundervisning/grundskoleutbildning/biologi/arskurs7-9/halsoprojekt-med-ikt-1.223803

 

Litteraturblogga med eleverna – nu också som webbkurs

Läroboksförfattaren Filippa Mannerheim har tagit fram lärarhandledningen Litteraturblogga med eleverna. Här får du hjälp att komma igång, skapa struktur samt tips för bedömning och utvärdering. Du får också förslag på olika elevuppgifter och romaner att blogga om. Målgruppen är lite äldre elever (högstadiet/gymnasiet) men materialet kan så klart anpassas till lämplig nivå. Innehållet finns nu också som webbkurs.

Handledningen, liksom webbkursen kan du nå på länkarna nedan.  Allt material är gratis.

 

 

litteraturblogga

https://www.webbstjarnan.se/hur-gor-man-webb/ladda-hem-material/litteraturblogga/

 

lb2

 

http://kurs.webbstjarnan.se/kurs/litteraturblogga-med-dina-elever/

 

 

IKT Lerum går mot berömmelse?

Skolverket har en sida för regionala resurser inom IKT och lärande. Nu finns även IKT-Lerum-bloggen representerad. Detta uppmärksammas dock ej enbart för att få våra berömda 15 minutes of fame utan faktum är att sidan är en mycket bra portal för att hittar bra resursbanker för IT i skolan. Pedagog Stockholm och Skolväskan i Ystad vinner guld och silver i klassen enligt vårt tycke. Här hittar du gedigen, aktuell och välstrukturerad information.

skolverket3

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/kompetensutveckling/regionala-resurser-1.223281

 

 

 

Minibladet – en tidning för barn

Minibladet är något så ovanligt som en dagstidning för barn. Så här presenterar de sig själva:

”Minibladet består av en pappersdel och en interagerande webb. Med Minibladet ska barn i tidig ålder fångas av spännande läsning, ledas in i nyhetsläsning med mål att få en vana att läsa de ”vuxnas” nyheter och samtidigt stödjas i sin läs- och språkutveckling. Minibladet har en ökande svårighetsgrad och barnen får stöd att komma vidare till nästa nivå. Målet är att tidningen ska finnas tillgänglig i stora delar av landet, där varje region har sin egen webbsida med lokala nyheter till sina unga läsare. Målgrupper är barn mellan tre och tolv år.”

Webbresursen är visserligen integrerad med pappersupplagan men innehåller också uppgifter och texter som kan användas fristående. För texterna finns även uppläsningsfunktion.

minibladet

minibl2

 

http://sydsvenskan.minibladet.se/