Öva matte på nomp.se!

Nomp är en reklamfri gratistjänst där eleverna kan öva på matematik.

Genom att registrera sig kan du samla medaljer och se sina framsteg över tiden. Man tävlar mot sig själv och inte mot andra barn.

man kan gå in via på sidan på internet men det finns även en app för ipad.

Till webben

Wikipedia Sverige och GR Utbildning utforskar nya pedagogiska möjligheter kring användandet av Wikipedia i skolan.

Wikipedia Sverige kommer med anledning av detta att delta på Mötesplats Skola i år.

Där kommer de att tillsammans med Pedagogiskt Centrum fånga upp klokskap och beprövade erfarenheter från regionens pedagoger.  Besökare på Mötesplats Skola kommer bland annat att ges möjlighet att lämna sina tankar och idéer i Wikipedias digitala vittnesbås.

Tjugo pedagoger har inbjudits för att med gemensamma krafter processa fram förslag om hur arbetet med Wikipedia i skolan skulle kunna utvecklas ytterligare.

Det har även startats upp två nya Wikipediartiklar och där hoppas man att pedagoger kommer att vara med och bidra till skapandet av:

  • En artikel om det ännu ej helt befästa begreppet Pedagogisk digital kompetens

och

  • en artikel om Bedömning för lärande.

Genom att låta pedagoger uppleva kreativt medskapande av artiklar på detta vis, tror man att användandet av Wikipedia i klassrummet kommer att stimuleras och insikten om möjliga användningsområden öka.

Här är länkarna:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogisk_digital_kompetens

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bedömning_för_lärande<http://sv.wikipedia.org/wiki/Bed%C3%B6mning_f%C3%B6r_l%C3%A4rande>

WikiSpaces

Här kommer ett tips om hur man kan jobbar för att publicera sig på webben.

Multimediabyrån har jättebra guider som hjälp om man vill börja jobba med en gemensam wikisida för att publicera det man jobbar med i skolan

Så här skriver de på sin hemsida:

Tänk om du och dina elever enkelt kunde bygga upp en gemensam webbsida. Ni kanske vill göra ett grupparbete om ett tema som intresserar er, bygga upp en gemensam faktabank eller kanske publicera berättelser och dikter. Varför inte prova att använda en wiki.

Till guiderna

Välkommen att pröva nya GR-SLI Beta

 

 

Nu är det möjligt att testa GRs nya webbplats GR-SLI Beta.

nya GR-SLI är en helt ny webbtjänst med nytt gränssnitt och nya möjligheter, vilka successivt utvecklas.

nya GR-SLI är fortfarande i Beta-format vilket innebär att några funktioner ännu inte är fullständiga.

nya GR-SLI har helt nya sök- och filtreringsfunktioner och passar utmärkt för att se strömmande film på PC, Mac och iPad.

nya GR-SLI kommer under hösten att finnas parallellt med den tidigare versionen GR-SLI för att vid årsskiftet helt ersätta den äldre.

Länk här

Digitala verktyg och webbresurser för läs- och skrivinlärning

På läs- och skrivnätverkets möte i torsdags tittade vi på olika verktyg och resurser där IKT kan vara ett verktyg i läs- och skrivinlärning. Vi tittade både på resurser för PC och appar för iPad. Du hittar alla länkar i PowerPointpresentationen nedan.

2012-10-18 Digitala verktyg – läs och skrivnätverk

 

Du som har iPad kan använda dig av pdf-filen nedan

2012-10-18 Digitala verktyg – läs och skrivnätverk

Rapporten Svenskarna och Internet 2012 släppt

Varje år kommer den en rapport där man kan läsa mer om svenskarnas användning av internet mm.

Trender i årets undersökning är att:

  • Internetanvändningen fortsätter gå nedåt i åldrarna.
  • Gruppen skolbarn i låg- och mellanstadiet står för den största ökningen.
  • Hälften av alla treåringar och två av fem tvååringar använder sig av Internet.
  • Fler än varannan svensk en uppkopplad mobil.

 

Läs mer här:

Länk till rapporten

Länk till .SE som ger ut rapporten

Voki – skapa en talande figur

En Voki är en användbar figur som man använda på bloggar. Den fungerar på Blogger, WordPress och många andra sidor.

För att skapa en Voki skapar man ett konto på Vokis hemsida. Man kan skapa figurer utan att logga in men skall man använda dem till något måste man ha ett konto.

Basutbudet är gratis.

Så här blev min voki, klicka på play-knappen för att höra vad den säger (fungerar ej på iPad):

Länk till sidan

Det går ganska lätt att klura ut hur man gör men vill man ha lite mer hjälp kan man få en genomgång här:

Unga fakta

Webbplatsen Unga fakta består av ca 3000 sidor med allt från riddare, pirater och ung ekonomi till spel och experter som svarar på frågor.

Det finns lättlästa versioner och även en talfunktion som gör att man kan få texter upplästa.

Det finns även en avdelning som heter Kunskapsbanken, där man som pedagog kan hitta handledningar till ett antal av webbsidans teman.

Länk till sidan

Nylansering av Nosa på nätet – utbildningspaket till alla skolor med förskoleklass

Under oktober nylanseras utbildningspaketet Nosa på nätet av Statens medieråd.

Nosa på nätet ger en introduktion för de yngsta barnen i källkritiskt tänkande, hur man tolkar budskap och blir en medveten medieanvändare. Nu skickas utbildningspaketet ut till samtliga skolor med förskoleklass i landet.

Paketet består av
• en sagobok om källkritik för barnen
• en lärarhandledning med fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter
• en PPT-presentation för lärare om barns och ungas medievanor
• ett diplom till de barn som arbetat med Nosa på nätet

På webben kan man även ladda hem allt material.

Så håll utkik i brevlådan eller reta runt. Det kanske redan har kommit!

Här är en länk till sidan