IT i lärandet – material från SPSM

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) finns som stöd för pedagoger som arbetar med elever som har behov av stöd för att nå målen.

De har ett regionkontor på Kruthusgatan i Göteborg. Där finns en utställning som innefattar läroböcker, facklitteratur, laborativt material mm.
Det finns också en IT-hörna.

En ny skrift som heter IT I LÄRANDET för att nå målen finns att ladda ned från webplatsen. I skriften finns dels tankar om IT i skolan för alla men också vilka möjligheter det kan ge elever med funktionsnedsättning.

Allt detta kan man läsa mer om på SPSMs hemsida.

Länk till SPSMs web

Direktlänk till skriften IT- i lärandet

Koll på pengarna

Vad har Kronofogden, Konsumentverket och Finansinspektionen gemensamt? Jo det har tagit fram en film som heter Liven och pengarna. Det är en film med tillhörande lärarhandledning om privatekonomi, konsumenträtt och internethandel.

Filmen hittar man på Konsumentverket webb och där finns också annat material som passar från mellanstadiet och uppåt, ända till VUX och SFI.

Man kan välja olika vägar in i materialet:

  • via ålder på eleverna
  • via lektionsbanken

Materialet som man behöver går att ladda ned.

Länk till Konsumentverkets skolwebb

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande är  ett kompetensnätverk för lärare. Här kan man kan dela med sig av tips och erfarenheter inom formativ bedömning.

Det finns också möjlighet att diskutera bedömning med lärare från hela Sverige.  Om man skapar ett konto så får man tillgång till en Idébank och det finns också en mängd filmer med Christian Lundahl.

Här är en av fler filmer som man kan titta på:

Tydliggör mål och kunskapskrav

Länk till webbplatsen

 

Elevspel.se – en webbresurs för att träna basfärdigheter

Elevspel.se är en gratis utbildningsinriktad webbplats för barn i åldrarna 5 till 12. Målet är att erbjuda enkla, roliga och intressanta spel som hjälper barn att lära sig och bli bekant med matematik, svenska, klockan och andra grundläggande färdigheter och kunskaper.

Den har bara funnits i knappt ett år och skall vara utan reklam.

Länk till sidan

Varför IT i undervisningen – bildspel av Patricia Diaz

Det här bildspelet hittade jag en dag och tänkte dela det vidare här på bloggen.

Patricia Diaz är en gymnasielärare engelska som förutom sitt vanliga arbetet också skrivit en bok om sociala medier i undervisningen och även föreläser.

Det här bildspeler innehåller dels en bra genomgång av Puentaduras SAMR-modell men också många bra tips på hur man kan använda IKT i undervisningen.

 

Länk till Patricia Diaz web-plats: Språk och IKT

IT och musik – tips på Skollyftet

På sidan Skollyftet finns det mycket tips som man kan ha nytta av. Skollyftet är en samlingsplats för pedagoger där man kan hitta goda exempel.

Här har jag hittat ett inlägg som visa på möjligheter med musik och IT och vilken nytta man kan ha av olika webresurser och program.

Många känner säkert till det som presenteras men kanske kan man hitta ett nytt guldkorn!

Länk till alla tipsen

It ökar engagemanget i idrottsundervisningen

Här kommer ett lästips från Skolverkets sida IT i skolan. Här berättar de om saker som händer runt omkring oss och denna artikel handlar om idrott och möjligheterna att använda IKT som ett redskap för att öka intresse och engagemang.

Pedagogen som är i fokus denna gång är Daniel Johansson som arbetar på Väsby Nya Gymnasium.

Jag och Eva besökte honom i våras och det var riktigt intressant att höra honom berätta.

Länk till artikeln