Didaktikens verktyg – om multimodalt lärande

Hur kan man använda IKT för att utveckla undervisningen och främja lärande? Hur kopplar man ihop teknik, pedagogik och didaktik? Vad innebär multimodal design i undervisning? Vad bidrar rörlig bild, radio och andra medier med i lärande och undervisning?

UR har en alldeles utmärkt webbplats som behandlar frågorna ovan. Här finns mycket gediget material för studiedagar och pedagogiska diskussioner. Lyssna gärna på Röster om IKT och lärande där några av landets främtsta experter resonerar kring lärande och IKT.  Bland annat deltar Berner Lindström, professor i pedagogik, Elza Dunkels och Peter Gärdenfors.

Länk till Didaktikens verktyg

Röster om IKT och lärande

Pappas appar

PappasAppar är en oberoende bloggsida som har fokus på barnappar för iPhone och iPad, men även Androidappar finns representerade. Här förekommer bara appar som har fått höga betyg och PappasAppar recenserar  inga appar som utger sig för att vara gratis men sedan uppmanar till köp inuti appen. Bloggen drivs av Daniel Wieselberg som har 3 egna barn och är systemutvecklare i botten.

Det är en mycket välgjord och tydligt strukturerad sida där du hittar många bra apptips där du också kan göra sökningar på betyg, målgrupp, pris med mera.

Länk till PappasAppar

Wordle – roliga ordbilder

Skärmklipp

Du har förmodligen sett dem i andra sammanhang, ordbilderna i glada färger och roliga former. De är mycket lätta att göra utifrån en färdig text. Du behöver endast klippa och klistra in valfri text, bestämma layout och färg innan du trycker på WORDLE knappen.

Detta verktyg kan användas på många olika sätt och nivåer, alltifrån en fin dekoration på ett arbete till ett enkelt talmanus eller en mer avancerad textanalys. De mest frekventa orden i texten som du användar syns tydligast och blir störst. Det innbär att du alltså kan se vilka ord som är vanligast i din text. Du kan också göra en WORDLE på en hel blogg eller webbsida så kan du se vilka ord som du använder mest i dina texter. På bilden till här ser du en WORDLE på denna blogg! Vi är nöjda med de orden som är störst, eller vad tycker du?

Länk till Wordle

Digital matematik för yngre elever

Här kommer ett tips från Skolverkets webbnyheter IT i skolan:

Här kan man läsa om Ulrika Sandby, lärare från Bya skolan i Södra Sandby utan för Lund och en av Guldäpplevinnarna 2012.

Bakgrunden är att hon och hennes klass deltagit i projektet ”Matematik för den digitala generationen” och med sin klass provat på många sätt att använda digitala verktyg i matematikundervisningen.

I artikeln finns flera bra länkar, bl.a.:

  • Projektets webbplats
  • Programmet Geogebra
  • Länk till Byaskolan

Länk till artikeln

Revolting Rhymes – sagor på engelska

Revolting_RhymesRoald Dahl har i sin alternativa sagobok Revolting Rhymes, skrivit om traditionella folksagor. På ett humoristiskt sätt har han ändrat berättelsernas upplösning och sens moral – en överraskning väntar den som kan sin originalberättelse. Sagorna som endast är några minuter långa, kan med fördel användas till att öva inför exempelvis en bokanalys. Hur skiljer sig denna berättelse åt från originalet?  Vad är budskapet / Vad ska vi lära oss?  Håller du med om budskapet och i så fall varför/inte?

Jag har låtit eleverna diskutera frågorna i grupp som en förberedelse innan de skriver egen bokanalys. På så sätt har de fått större fokus på att diskutera berättelsen istället för fastna i att återge handlingen. Vilka andra sätt kan man använda berättelserna på? Tipsa gärna!

Nivån på Engelskan gör att materialet passar bäst att använda på högstadiet.

Enjoy!

Little Red Riding-Hood

http://www.youtube.com/watch?v=Y3uVQIhSYfY

Cinderella

http://www.youtube.com/watch?v=MtXGmnR9F5Y

Three Little Pigs

http://www.youtube.com/watch?v=F5DS2DnsJ04

Glogster – interaktiva planscher

Glogster är en gratis tjänst där du kan skapa interaktiva digitala affischer med ljud, bild, video och text. Så  nu kan du  slippa tejp,papper, lim, pennor och kritor och prova att gå  loss  på en affisch utan att behöva plocka undan efter dig när det är klart! Du bestämmer själv innehållet så verktyget passar alla målgrupper.Glogster

Länk till Glogster för skolan

Länk till instruktionsfilm på svenska

Julkalenderdags!

LTHs julkalender 2012

Lunds tekniska högskola har fler åt haft en utmärkt julkalender som vänder sig speciell till barn och ungdomar. Med julkalendern vill de öka intresset för teknik och naturvetenskap.

Det är två studenter som står för innehållet i julkalendern 2012.Varje dag kommer den en film på några minuter som illustrerar olika intressanta naturvetenskapliga fenomen.
Roliga att titta på och ger tips för diskussioner och egna experiment.

Från sidan kan man också hitta länkar till tidigare års julkalendrar.

Här är länken till LTHs julkalender