Teknikprojekt på Torpskolan

bro

Under höstterminen höll vi på med ett teknikprojekt som handlade om hållfasthet. Det var broar som skulle studeras, fotograferas och byggas. Vi började med en promenad längs Säveån för att studera olika brokonstruktioner. Eleverna hade med sina iPad och fotograferade de olika broarna. När vi kom hem skrev eleverna ett arbete om olika brokonstruktioner.

Under tiden var det en av eleverna som hittade en bra app. Den heter Bridge och är gratis. Här kan man bygga olika broar för att ta sig över vatten och dalgångar. Med hjälp av Bridge fick eleverna en mycket bra blick för hur man kunde bygga en stark bro. När projektet övergick från skriva till bygga märkte vi att eleverna hade en helt annan blick för arbetet när de använt Bridge. Att lösa uppgiften blev inget problem. Med hjälp av 50 sugrör, 2 meter tejp och ett stift till en limpistol skulle man bygga en bro. Den skulle gå mellan två klossar som stod med ett mellanrum av 40cm. När bron var klar testades den med vikter för att kolla hur många hg den klarade av att bära.

Den stora skillnaden från tidigare var att man såg direkt att eleverna förstod hur man skulle bygga för att det skulle bli starkt. Broarna blev betydligt snyggare än tidigare och kunde ändå hålla för hög belastning.

Christer Jönsson so-lärare, Torpskolan

Image courtesy of lkunl/www.freedigitalphotos.net

Riklig språkanvändning i språkundervisning!

Gladys

På Torpskolan har en grupp spanska elever i årskurs 7 skapat olika berättelser med app Educreations. Educreations är gratis och har många förtjänster, man kan exempelvis skriva en text, rita, lägga in bilder och spela in en berättarröst samtidigt.  Sedan kan man dela ut filmen på Facebook, klassens blogg och det går också att använda i en digital språkportfölj.

Jag som pedagog ser en hel del fördelar med denna App, eftersom eleven kan visa förmågan att kommunicera med spanska språket, både muntligt och skriftligt på ett roligt och kreativt sätt.  Dessutom kan eleven få tillfälle att visa förmågan att redogöra och  förklara olika språk företeelser som de tycker är intressanta att uppmärksamma i spanskan. Jag kan också, med elevernas tillåtelse, använda deras arbete i framtida undervisningssituationer som t. ex flippa klassrummet. En nackdel med appen är att det inte går att ångra en röstinspelning och därför behövs en viss förberedelse innan eleverna sätter igång och jobbar med  detta. Men å andra sidan, övning ger färdighet så …

Våga prova, våga klicka och våga göra fel!

Här kommer en kort introduktion av app Educreations.

http://www.educreations.com/lesson/view/instruktion-educreations/6174521/?s=ofF8MI&ref=app

… ett litet smakprov av elevernas arbete!

Denna länk innehåller en interaktiv presentation av Sverige på spanska.

http://www.educreations.com/lesson/view/la-suecia/2175446/?s=4iex33&ref=app

Länken neråt innehåller två exempel på två korta presentationer på spanska.

http://www.educreations.com/lesson/view/spanska-uppgift-n2/2117991/?s=3UF8yx&ref=app

http://www.educreations.com/lesson/view/hola-me-llamo-fia/2175425/?s=comBT8&ref=app

/Gladys Axenhamn

Speeddating – ett snabbt sätt att dela

Torpskolan 120925

På Torpskolan har vi sökt ett bra sätt att få ta del av kollegornas idéer kopplat till 1-1 satsningen, eftersom vi visste att många gjort bra och kreativa saker tillsammans med eleverna, Givetvis kan man lyssna på en föredragshållare, men vi valde en annan variant som vi kallade speeddating. På kort tid fick alla lärare sex nya tips som de sedan kan använda i sin egen undervisning.

På ett APTmöte möblerade vi i sex sittgrupper och vid varje satt en förberedd lärare, som fick 3 minuter på sig att berätta om sitt projekt, sin idé. De andra lärarna satte sig helt enkelt vid ett valfritt bord och fick sedan när tiden var slut flytta vidare för att ta del av nästa kollegas arbete.

3 min x 6 föreläsningar inklusive förflyttning och uppstart gjorde att vi enkelt klarade av det på mindre än en halvtimme. Det fanns också en viss tid till att ställa frågor.

Denna gång valde vi lärare med en mer allmän 1-1 idé, som kunde vara till nytta för alla lärare oavsett ämne, men man kan förstås tänka sig att rikta det på andra sätt. Egentligen behöver det inte alls ha med iPad eller datorer att göra utan är ett praktiskt sätt att på kort tid inspirera andra med många bra pedagogiska idéer. En annan fördel är att det blir mer lättsamt och fler får möjliga att vara aktiva, både föreläsare och publik, när man inte talar inför hela kollegiet.

/Jonas

Klanta inte till det

Medieprogrammet på Per Brahegymnasiet har gjort en informativ och lite smårolig  informationsfilm om vad man som elev ska tänka på när man får en 1-1 PC. Här tar man upp vad man som elev behöver tänka på när man ansvarar för sin egen dator. I Jönköping är denna film numera obligatorisk för alla klasser som får 1-1 PC, liksom en grundläggande datakurs.

Tilläggas bör att man där fått ner antalet stulna och skadade datorer rejält efter bland annat denna åtgärd.

Res i galaxen!

Solas system scope

Med webb-resursen Solar System Scope kan man resa runt i solsystemet och utanför.

Man kan zooma in, besöka planeter och även snabbspola för att se hur planeterna rör sig inbördes.

Skulle säkert funka bra på Activ Board eller interaktiv tavla.

Här är en kort film som visar vad man kan göra.

Och en längre film från ett TV-program där de går igenom hur man kan göra:

Klicka här för att komma till webbplatsen

Skype på Vasa

Skype på Vasa

Alla har ju inte möjlighet att besöka Vasa musset i Stockholm men nu finns det en möjlighet att via en dator och programmet Skype erbjuder vi skolor att besöka Vasamuseet på distans.

Man bokar ett möte med en museiepedagog och har sedan ett ca 20 minuter långt möte över internet.

Här är exempel på situationer som där ett möte via Skype skulle kunna passa bra enligt pedagogerna på Vasamuseet:

  • Klassen läser om 1600-talet men kan inte resa till museet. Eleverna har antingen förberett frågor som de turas om att ställa eller så har vi ett avgränsat tema och samtalar kring, då frågorna kommer mer spontant. Temat kan vara alltifrån skeletten, kanonerna eller skulpturerna.
  • Elever vill träna svenska som andraspråk. Här blir Vasa ett medel för att själv få formulera och uttrycka sig i tal.
  • Gruppen behöver förberedelse för kommande museibesök. Att få se miljön i förväg och bekanta sig med pedagogen man kommer att möta ökar tryggheten hos en del grupper.
  • Barnen vill träffa en av våra fina dockor: Gustav II Adolf eller skeppspojken Wille. Det kan minska blygheten och ger en lättsam stämning.
  • Barnen har läst ”Sagan om Vasagrisen” och vill se det riktiga skeppet och särskilt den där lilla luckan…

Klicka här för att läsa mer om möjligheten på Vasamuseets hemsida

Här är ett exempel på hur det kan gå till när Myrsjöskolan i Nacka har en träff med Sofia på Vasamuseet:

Det kommer att vara ett uppehåll i tjänsten mellan 18 mars och 1 maj.

Logopeden i skolan

Logopeden i skolan har en mycket bra blogg som drivs av logopeden Johanna Kristensson som inte skriver så mycket om sig själv, men desto mer om läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg. Här hittar du bland annat listor över olika verktyg för talsyntes, pdf-uppläsare, ordprediktion, taligenkänning med mera.

Nedan hittar du också en lista på instruktionsfilmer på hur du kan använda de alternativa verktygen

logoped

http://logopedeniskolan.blogspot.se/p/instruktionsfilmer.html