Pi-dagen!!!

PI

Självklart är alla medvetna om dagens betydelse!? Idag är det Pi-dagen då dagens datum i många länder skrivs som 3.14

För att fira PI-dagen kan man till exempel:

 • Äta PI-mat (alltså runda saker)
 • Gör en paj (roligare med ”make a pie”)
 • Framföra en PI-sång eller PI-dans (måste gå runt i cirklar)
 • Fira Einstein på samma gång, hans födelsedag är också idag
 • Måla en bild av PI

För er som inte har planen helt klar för hur ni skall fira PI kommer här lite länktips:

På engelska: How to celebrate PI-day

På svenska (det finns en användbar länk till vänster med PI-aktiviteter): PI-dagen

Mer på engelska: 3.14 ways to celebrate

Annonser

Med datorn som skrivverktyg – Vad? Hur? Varför?

Erika Lövgens första bok om datorn som skrivverktyg blev något av en handbok för hur man kan arbeta med Trageton-inspirerad pedagogik, Att skriva sig till läsning. Hon har tillsammans med Ann-Christine Forsberg gett ut en uppföljare Med datorn som skrivverktyg – Vad? Hur? Varför? Boken kan användad som en uppslagsbok eller läsas från pärm till pärm för de pedagoger som söker inspiration till att arbeta vidare och utveckla sin pedagogik.

erika

 

http://asl-tips.blogspot.se/2013/06/asl-litteratur-med-datorn-som.html

Matens kemi

Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras. Resursen hittar du hos Skolverket och området är indelat i år 1-3 ,4-6 samt 7-9. Eleverna tränas i att använda sina kemikunskaper för att kunna ta ställning i frågor rörande energi, miljö, hälsa och samhälle.

Från Skolverkets sida (länk nedan):

Så här kan arbetsområdets fokus se ut beroende på dina elevers ålder:

 •    Årskurs 1-3: Frågor om hur mat kan kategoriseras, vilken uppgift maten har i kroppen och hur man kan undersöka mat med enkla kemiska metoder.
 •    Årskurs 4-6: Frågor om kopplingen mellan olika näringsämnen i maten och deras respektive uppgift i kroppen, samt vilka livsmedel de finns i.
 •    Årskurs 7-9: Frågor om kemiska processer när mat produceras och tas omhand i kroppen, samt vilka konsekvenserna kan bli för hälsa och miljö.

matens kemi

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/ntundervisning/grundskoleutbildning/kemi

Word mover – dags för en dikt?

wordmover

Word Mover är en webbplats där man kan skapa dikter. Med egna ord eller andras skapar man fritt.

Man kan dra och flytta orden och ändra utseende på texten. Snygga bakgrunder finns också tillgängliga. När man skapat klart kan man spara, e-posta eller skriva ut.

Saknar man egna ord att skapa med kan man till exempel låna från andra:

Famous words

För PC fungerar webbsidan och för ipad så finns det en app.

Klicka här för att börja skapa med PC

Klicka här för att ladda ned app

Att lära med iPad på Knappekullaskolan

Att lära med iPad på Knappekullaskolan

I torsdags var jag och Anna på GR Utbildnings pedagogiska café. I en fullsatt lokal fick vi tillsammans med ett 50-tal pedagoger från hela regionen lyssna på Knappekullaskolans pedagoger som redogjorde för hur de arbetar med iPad i sin undervisning. Mats Jalking, Cecilia Söderström och Jesper Gustafsson guidade oss genom både glädjeämnen och svårigheter med att använda iPad i Klassrummet.

Knappekulla 2

De berättade inledningsvis om hur man resonerat kring säkerhet och kränkningar på nätet. De erfarenheter man gjort är att det är viktigt att ha ett bra samarbete med föräldrar och att hela tiden ha en dialog med barnen kring detta. Mats och Cecilia berättade om hur de jobbar med Keynotes. Här fick eleverna lära sig att vara källkritiska och att använda flera olika källor inför en presentation. Vad gäller Apple TV och fjärrkontroll så såg man stora fördelar med att kunna röra sig runt i klassrummet vid redovisningar, slippa ställtider när många ska redovisa efter varandra med mera.

Jesper demonstrerade appen Showbie som används för lektionsmaterial, inlämningsuppgifter, lärarfeedback och kamratrespons. Lämnar eleven in arbeten som pdf-filer går det att skriva in kommentarer direkt med fingret i dokumentet. I appen finns också möjlighet att spela in instruktioner så att eleverna får dem upplästa. Jesper berättade också om hur han kopplar QR koder i slöjdsalen till olika instruktionsfilmer. Vet man att man ofta får frågan på hu man byter borr i maskinen, ja då sätter du upp en sådan QR kod vid maskinen och koden är kopplad till en instruktionsfilm. Hur fiffigt är inte det?

Slutligen visades en mängd olika appar och webbresurser

 • Namnes in a hat ( iPhone App)
  Keynote
  Apple TV
  Fjärrkontroll
  Showbie
  Elevspel.se
  Helpfulgames.com
  King of Math
  King of Math Junior
  Meteor Math
  Mattemums
  Tiny Fractions
  Bolt
  Virtual Manipulatives
  Equivalence Tiles
  Todaysmeet.com
  Tinker Box
  Contraptions
  Amazing Alex
  Isaac Newtons gravity
  Min geografi
  QR koder

 

Stor publik som ställde många kluriga frågor

Knappekulla 1

Fim om Aspenässkolan för nya elever

Malin och Boel på Aspenässkolan går just nu kursen Digitala verktyg och specialpedagogik.

Syftet med utbildningen är att ge Lerums kommuns specialpedagoger teoretisk och praktisk kompetens kring hur digitala verktyg kan användas för såväl elever i behov av särskilt stöd som andra elever. Sedan är syftet också att denna kompetens skall kunna förmedlas vidare till övriga pedagoger inom den egna verksamheten.Utgångspunkten är ett inkluderande förhållningssätt där digitala verktyg ses som naturliga lärverktyg som gör undervisningen tillgänglig för alla.

För att själva bli bekanta med det digitala arbetssättet har de gjort en film som kan användas för att presentera förskoleklassen.

Den delar de med sig av här: