Google Apps for Education

Idag kör vi utbildningar i Google Apps for Education, GAFE. I nuläget gäller utbildningen för nyckelpersoner på skolorna. På varje skola kommer sedan workshop-tillfällen att hållas i egen regi för pedagogisk personal.

Läs gärna mer på intranätet om hur processen med införandet av GAFE fortskrider

http://intranet/support-service/larande/IKT/GAFE/Sidor/default.aspx

Google hjälpcenter

https://support.google.com/

GAFE

Gmail Motion

Som säkert de flesta av er vet så kommer vi ju köra igång med Google Apps for Education i Lerum. Alltså kan det vara bra att hålla lite kolla på vad som händer med Google, Gmail med mera.

Här kommer en film där det pratar lite om förbättringar som är på gång: