Säker på nätet

Säker på nätet

Här kommer möjligtvis en favorit i repris men det kan ju vara bra ändå 🙂

Skolverket har en användbar sida med tips, plancher och info som handlar om integritet, med särskilt fokus på barns och elevers säkerhet på nätet och sociala medier.

 

Läs mer på denna länk

 

 

Skolverkets guide till digitala resurser

 

digiresursSkolverket har sammanställt en guide till digitala lärresurser.  Sidan är indelad i olika områden

  • Söka
  • Dela
  • Skapa
  • Samla och sortera

En del av guiden hjälper dig med ett antal frågor för att värdera en digital lärresurs.

  • Användarperspektivet – hur ser gränssnittet ut mellan användaren och resursen?
  • Pedagogisk anpassning – särskilda möjligheter och begränsningar för eller i materialet
  • Ämnesdidaktiskt perspektiv – lärande- och bedömningspotential

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser