MyScript Smartnote

MyScript Smartnote är en gratisapp  där du kan skriva eller rita med ditt finger på iPad eller iPhone. Du kan också infoga bilder, ljud och pdf:er.

myscript

https://itunes.apple.com/se/app/myscript-smart-note-handwriting/id477967083?mt=8

Annonser

Skolverkets guide till digitala resurser

 

digiresursSkolverket har sammanställt en guide till digitala lärresurser.  Sidan är indelad i olika områden

  • Söka
  • Dela
  • Skapa
  • Samla och sortera

En del av guiden hjälper dig med ett antal frågor för att värdera en digital lärresurs.

  • Användarperspektivet – hur ser gränssnittet ut mellan användaren och resursen?
  • Pedagogisk anpassning – särskilda möjligheter och begränsningar för eller i materialet
  • Ämnesdidaktiskt perspektiv – lärande- och bedömningspotential

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser