Workshop med LEGO EV3-robotar (MV Nordic)

Då var det dags för nästa tips som handlar om programmering och robotar. GR bjuder in till en eftermiddags workshop med LEGO-EV3-robotar. Workshopen är helt kostnadsfri

Tor, den 26 november, 15:00 – 17:00Anders Personsgatan 8, Göteborg
Väck elevernas engagemang och lust att lära genom att lösa problem ur det verkliga livet. Intressera dina elever för datorkunskap, naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik. Förbättra inlärningen och hjälp dina elever nå sina studiemål. LEGO® MINDSTORMS® Education har utbildningar som engagerar både händer och hjärna, så din enda utmaning blir att försöka få eleverna att lämna klassrummet efter lektionen!
Aktiviteterna följer den struktur som nyttjas i designprocesser samt i industrin. Eleverna upplever ett arbete och projekt som ”riktiga” vetenskapsmän och ingenjörer. Strukturen är uppbyggd så att eleverna får en öppen utmaning som de sedan ska lösa genom designprocessen​. När utmaningen är presenterad för eleverna i den medföljande videon ska de hitta möjliga lösningar på utmaningen. När de hittat och valt den ”bästa” lösningen ska de bygga en robot och styra den. Resultatet ska sedan analyseras och optimeras innan de kan kommunicera sina lösningar i de digitala böckerna. Alla övningar är kopplade till Lgr11.
cafe cafe

Föredragande: Henrik Ödkvist, MV Nordic Målgrupp: Åk 4-9 och Gy

Läs mer och anmäl dig här

http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/laromedel/pedagogisktcafe.4.4703706a13cd47b3b81119.html

 

Robotar – från det stora till det lilla perspektivet –

Idag och imorgon tipsar vi om två eftermiddagar som handlar om robotar och programmering.  Det är GR:s pedagogiska café som står för regin och utbildningen är helt kostnadsfri.

 

Tisdag, den 24 november

Robotar – från det stora till det lilla perspektivet (Enklarerobotar)
Tis, den 24 november, 15:00 – 17:00
Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg, Sverige (karta)

Vi börjar med omvärldsbevakni​ng om robotar och slutar med att bygga ihop en på plats. Robotar har alltid fascinerat och skrämt oss människor. I väst tror man på att robotar skall ta över världen och utplåna oss. I öst, och främst Japan, är robotar av godo som finns till vår hjälp. Under denna workshop går vi igenom frågor som, kommer robotar ta över vår värld och i så fall när? Varför är det viktigt med robotar i dagens och framtidens jobb? Varför man ska lära sig om robotar i skolan? Vi avslutar workshoppen med att bygga ihop en av de fruktade robotarna och tittar på hur man kan använda enkla styrkort i undervisningen.

cafe cafe

 

Föredragande: Leif Ahlman, Enklare Robotar Målgrupp: NO-lärare, åk 4-9 och alla robotintressera​de inom skolan Hemsida

Läs mer och anmäl dig här:

http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/skolautbildning/laromedel/pedagogisktcafe.4.4703706a13cd47b3b81119.html

 

Studiecirkel – Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn som har läs- och skrivsvårigheter

Biblioteket erbjuder en gratis studiecirkel för vårdnadshavare som har barn- med läs och skrivsvårigheter.

Studiecirkeln hålls på Lerums bibliotek med start måndagen den 19 oktober 19-21 och därefter ytterligare två måndagar. Sista anmälningsdag är den 15/10 Läs mer i länken nedan

studiecirkelbroschyr

dyslexivekan

Ur innehållet

 • Bakgrund och fakta kring läs- och skrivsvårigheter/
  dyslexi.
  • Tecken på eventuella kommande svårigheter.
  • Olika metoder att lära barn läsa.
  • Läsförståelse – hur kan man träna?
  • Skollagen.
  • Hur och var hittar man lämpliga lättlästa böcker?
  • Språklig medvetenhet – fonologisk medvetenhet.
  • Filmavsnitt ur ”En värld av möjligheter”.
  • Bra appar.
  • Talböcker, appen Legimus mm.
  • Läxor – prov – betyg.

 

Skolverkets checklistor för IKT och lärande

Skolverket har gett ut ett antal översiktliga checklistor för Källkritik, lärresurser och digitala medier. Du kan enkelt ladda ner listorna eller beställa dem som posters. Här hittar du också länkar till vidare information.chekclista

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/checklistor-1.239868

 

 

 

Europeiska dyslexiveckan på Lerums bibliotek 5-8 Oktober

Den 5-8 oktober uppmärksammar Lerums bibliotek att det är den europeiska dyslexiveckan. I år samarbetar man också med Partille och Alingsås. Här kan du få hjälp med nedladdning av talböcker, lyssna på föreläsningar, få tips om olika sätt att läsa, prova att läsa för en läshund, få boktips  med mera.

Barnboksförfattaren Helena Bross medverkar också och talar  om att läsa och skriva med dyslexi och om vad man som vuxen kan göra för att stödja barns läsning.

Här erbjuds också en  ntroduktion till en studiecirkel för  för föräldrar till barn med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Dyslexiveckan_samlingsaffisch

läshund_utskick

studiecirkelbroschyr

http://bibliotek.lerum.se/web/arena/dyslexiveckan

A4 programblad dyslexiveckan (2)

dyslexicvekcan