Spindeln och Lärarspindeln

Lrarspindel-logo-liten-6cm-trans

Lärarspindeln är en tjänst där du som pedagog kan dela med dig av digitala lärresurser som du själv har skapat och vill dela med Creative Commons licens. Med Lärarspindeln kan du organisera dina lärresurser och beskriva dem så att de blir sökbara. Du kan även koppla dem till styrdokumentens (för grundskolan) centrala innehåll, förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav. När du publicerar en resurs blir den sökbar via Lärarspindeln, via Spindeln på Skolverket.

Klicka här för att komma till Lärarspindeln!

Annonser

Hur kan man värdera digital lärresurser?

Digitala lärresurser

Allt digitalt material som kan användas för undervisning och skolarbete är digitala lärresurser.En lärresurs är av bra kvalitet om den stödjer elevers tänkande och handlande i en lärsituation och ger dem bättre förutsättningar att lära sig.

Som hjälp i värdering har Skolverket tagit fram en checklista som man kan använda man granskar nya webbresurser.

Områdena som man tar ställning till är:

  • Praktisk funktion
  • Pedagogisk kvalitet
  • Didaktisk nytta

Klicka här för att läsa mer!

Så här ser första sidan ut.
Klicka på bilden för att komma vidare till checklistan som går att ladda hem (den har egentligen två sidor):

digitala lärresurser mall.PNG

Youtube för pedagoger

YouTube-Education

YouTube gör att miljarder människor upptäcker, visar och delar videoklipp. YouTube tillhandahåller ett forum där människor kontaktar, informerar och inspirerar andra över hela jorden och är en plattform för innehållsskapare, lärare och annonsörer.

För lärare är YouTube ett utmärkt verktyg för bättre undervisning och inlärning, oavsett om du tänker använda videoklipp i lektionsplanerna, lägga till historiska videoklipp i samhällskunskapen eller göra en videoexkursion till gamla romerska ruiner.

Klicka här för att komma till introduktionen!

Klicka här för att komma till Google YouTube: Grunderna

Klicka här för att komma till Google YouTube: Avancerat

”Google YouTube: Grunderna och Avancerat” har en innehållsförteckning i vänsterkanten så här går det också bra att hoppa till något särskilt stycke som är intressant.

Materialet som det hänvisas till kommer från Googles utbildningsmaterial som du når via denna länk.