Grej Of The Day

gotd

Konceptet med en microlektion som är sju-åtta minuter lång om något som påverkat världshistorien, med ledtråd dagen innan för att väcka nyfikenheten och tankeverksamheten kallas som alla säkert vet ”Grey of The Day”.

Här kommer ett tips om en bank med presentationer för detta ändamål.

Här kan hitta material att använda  själv men det finns också en möjlighet att dela med sig (längst ned på sidan hittar man en länk till det). Bilden ovan är ett litet smakprov på saker som man hittar på bokstaven A.

Klicka här för att komma till banken!

Klicka här för att läsa en artikel i Skolvärlden!

Annonser

Pluggsymfonier

pluggsymfonier_sidhuvud_620x90

Vad sägs om lite musik för att förbättra koncentrationen och kreativiteten?

Kanske en Toccata Creativo, en Sonata Concentrata eller lite Pepp i A-dur.

Det är Högskolan i Borås som funderat mer över detta och även tagit tag i det hela. Tillsammans med ljuddesignern Martin Ljungdahl och kompositören Håkan Lidbo lanserar högskolan tre så kallade pluggsymfonier. Tanken med musiken är att den skall  stimulerar hjärnans kognitiva tankeprocesser, sänka hjärtrytmen och hjälpa lyssnaren att slappna av och öka koncentrationsförmågan.

Låter ju fantastiskt bra, eller hur?

Lyssna själv och bilda dig en egen uppfattning 🙂

Klicka här för att komma till musiken och för att läsa mer

 

Elevers strategier för att bedöma källors trovärdighet

Elevers strategier för att bedöma källors trovärdighet

I Skolporten (nr 11/2014) publiceras en artikel om källkritik. Eva-Lena Jonsson och Anneli Nilsson har gjort en studie i hur elever bedömer källors trovärdighet.  Vilka strategier, tror du att de använder?

Denna studie ger några väntade men också en del oväntade svar.  De  vet att de ska jämföra källor och fråga sig vem som står bakom informationen.  De har stort förtroende för SVT och olika statliga myndigheter men är misstänksamma mot kvällspressen  Gott så!  Dock så framkommer delvis ny information som man ej sett i tidigare forskning:

De övergripande slutsatserna är att elever ställer sig tveksamma till källor som innehåller
facktermer som är svårbegripliga och att elever till stor del använder sin egen auktoritet för
att bedöma informationens och källornas trovärdighet. Det förstnämnda är ett resultat som
vi inte har sett i tidigare forskning.  (Elevers strategier för att bedöma källors trovärdighet – Jonsson/Nilsson, Skolporten 2014/11)

skolporten

 

 

http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2014/05/Undervisning_larande_nr11_2014.pdf

 

Psykologen uppmanar oss till att spela en timme per dag

Den här artikeln skickade ett av mina barn till mig på Facebook.  Ny forskning visar att spelande är stimulerande för barn och ger många positiva effekter. Andrew Przybylski som lett forskningsstudien säger att dessa nya rön kan ge oss en ny, lite mer nyanserad bild på spelande.

Hur jag svarade på meddelandet? Skickade följande svar med vändande meddelande: Stod det i artikeln hur länge man skulle spela per dag?

Minecraft

 

 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/spela/article19325911.ab

 

 

 

Digitalt lärande effektivare med korrekt språk

forskningI det pågående forskningsprojektet ”ARK&APP” har man tittat på hur digitala läromedel används i undervisning och hur utfallet blir gällande lärande. I en fallstudie med digitala läromedel i matematik kunde man se att det läromedlet som engagerade eleverna mer än ett annat faktiskt ledde till ett minskat lärande. Detta eftersom detta läromedel inte innehöll matematiska begrepp. Detta blev särksilt tydligt när eleverna behövde hjälp. Fallstudien visade att det kan vara problematiskt att introducera övningar som bryter mot den etablerade praxis som elever möter i läroböcker och andra sammanhang.

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/digitalt-larande-effektivare-med-ett-korrekt-sprak-1.219241

 

Datorer utmanar skrivandet

Datorer (och liknande digitala lärverktyg frå man förmoda) påverkar hur gymnasieelever skriver. Detta är säkert ingen nyhet för dig som är lärare men nu finns en avhandling i ämnet.  I avhandlingen har Marie Nordmark studerat tre gymnaiseklassers användning av datorer i skrivamomentet i svenskundervisningen. Det rör sig om en helt ny skrivprocess där texten skapas i stunden och att eleverna också hjälper varandra mer, enligt Nordmark.  Läs mer nedan.

skolvärlden

Hela avhandlingen kan du läsa här

 

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:689942

 

Jaget i den digitala samhället

I det utmärkta P1 programmet Filosofiska rummet diskuteras denna gång vad det innebär att vara människa i det digitala samhället. Har vårt jagskapande förändrats i och med vår användning av digital teknik?

Etikforskaren Elisabeth Gerle, socialpsykolog Lasse Dencik och rättssociolog Måns Svensson dsikuterar i ett forum där alla får tala till punkt.

filosofiska rummet

 

 

http://t.sr.se/1oP4zXw