Grej Of The Day

gotd

Konceptet med en microlektion som är sju-åtta minuter lång om något som påverkat världshistorien, med ledtråd dagen innan för att väcka nyfikenheten och tankeverksamheten kallas som alla säkert vet ”Grey of The Day”.

Här kommer ett tips om en bank med presentationer för detta ändamål.

Här kan hitta material att använda  själv men det finns också en möjlighet att dela med sig (längst ned på sidan hittar man en länk till det). Bilden ovan är ett litet smakprov på saker som man hittar på bokstaven A.

Klicka här för att komma till banken!

Klicka här för att läsa en artikel i Skolvärlden!

Gapminder – om Ebola

Resursen Gapminder känner de flesta säkert redan till. Här kan du se animerade grafer och statistik om utvecklingen i världens alla länder. Vi tycker att Gapminder är en av webbens allra bästa resurser och den kan användas i de flesta ämnen.

Gapminder

http://www.gapminder.org/

Ett bra tips är att även Gapminders Facebooksida har flera korta filmsnuttar med bland annat professor Hans Rosling som berättar om spridningen av Ebola och hur man kan förhindra den. Han talar inte världens bästa engelska men han är en av världens främsta tänkare som har en förmåga att förklara svåra problem på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

gapminder2

https://www.facebook.com/gapminder.org?fref=ts

Hälsoprojekt med IKT

Läraren Helena Kvarsell berättar om hur hon använder IKT i år 8 inom arbetsområdet Hälsa i ämnet biologi. I tre filmer berättar hon om planering, genomförande och bedömning. Du hittar också planeringar och länkar till webbtjänster som Helena pratar om.

hälsa

//

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/ntundervisning/grundskoleutbildning/biologi/arskurs7-9/halsoprojekt-med-ikt-1.223803

 

Idrott och dans på Bergultskolan

ID-10054135Idag tipsar Jimmy Olofsson på Berhultskolan om ett  uppskattat dansprojekt på Idrotten.

Jag gjorde ett litet dansprojekt på idrotten. Efter att vi dansat lite enkla danser under en vecka så fick eleverna i uppdrag att lista danser de ville lära sig mer om. Sen jobbade de i grupp och fick ett datum där ”projektet” skulle redovisas. Varje grupp fick en dator där de fick söka mer info om sin dans söka musik mm. Sen träna de in den och visade sedan upp den för resten av klassen. Då vi även filmade danserna.

 

Foto: http://www.fredigitalphotos.net

 

En väldig uppskattad övning.

Utvärdering med hjälp av iPad

jump

Ett bidrag till från Torpskolan och Mattias Flodén som är lärare i  idrott och hälsa

Jag har använt min iPad som ett utvärderingsverktyg där filmsnuttar från elevernas pågående arbete stäms av 2-3 gånger. En slags formativ bedömning som pågår tills det är dags för eleverna att redovisa sin uppgift.

År 7 och år 8 har haft i uppgift att skapa en egen dans (linedance). Klassen är indelad i grupper om 4-5 elever. Jag ger eleverna feedback genom att filma deras dans som vi sedan tillsammans tittar på. Detta sker 2-3 gånger! När det är dags för redovisning (visa upp sin dans) filmar jag hela dansen.

Jag har ett liknande upplägg för år 9 där uppgiften är mer omfattande. Eleverna, uppdelade i grupper om 4-5 personer, skall skapa ett rörelse-/träningsprogram som är 10-12 minuter långt anpassat till musik i olika tempo. Precis som för år 7 och år 8 får eleverna feedback genom filmsnuttar från det pågående arbetet och själva redovisningen.

Image courtesy of Vlado / FreeDigitalPhotos.net