Propaganda och bildens makt

Statens medieråd har ett utmärkt metodmaterial som handlar om propaganda och bildens makt. Här hittar du lektionsmaterial och lärarhandledningar i detta så aktuella ämne.

 

Så här presenteras syftet med materialet

Bilders budskap kan bli farliga när extremister använder dem för att värva sympatisörer. För att få god motståndskraft mot antidemokratisk propaganda behöver vi bli duktiga på att förstå hur propagandabilder och propagandafilmer är uppbyggda. Genom att börja reflektera aktivt över detta, och sätta ord på det vi ser, blir vi skickligare på att upptäcka hur det bakom en bild eller film kan dölja sig ett ideologiskt budskap som vi kanske inte uppfattade från början.

skarmklipphttp://statensmedierad.se/nohate/jagvilljobbaiklassrummet/propagandaochbildersmakt

 

MIK – Medie och informationskunnighet för unga

MIK för mig är ett nytt digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet. I verktyget hittar du utbildningsmaterial som kan kopplas till läroplanen i ämnen som svenska, samhällskunskap och historia.  Här finns också material och lektioner som hanterar allt från näthat till källkritik, sociala medier, vinklade budskap, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.  Materialet kan användas fristående där du plockar de delar du vill använda eller som färdiga lektionspaket.

Resursen tillhandahålls av Statens medieråd och syftet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 

skarmklipp

 

 

 

 

http://statensmedierad.se/mikformig

 

 

 

Lär dig mer om källkritik

En lektion i källkritik

Källkritik är ett alltid lika aktuellt ämne så här kommer ett tips om hud du kan lära dig mer genom Webbstjärnan som har fler kurser i källkritik.

En kurs som verkar intressant är En lektion i källkritik – att granska Wikipedia och även fortsättningskursen Bli en medveten användare av Wikipedia

Kurserna är webbaserade och man skapar ett konto för att använda sig av kurserna.

Klicka här för att komma till Webbstjärnan

 

 

Viralgranskaren tipsar om hur du granskar Youtube-filmer

Viralgranskaren tipsar om olika sätt att förhålla sig källkritisk innan du delar. Här ger de fem enkla tips på hur du kan granska äktheten i en youtubefilm. Här får du veta hur du exempelvis kan få reda på metadata på ett klipp. När lades det upp första gången?

 

youtube

http://www.metro.se/nyheter/guide-sa-viralgranskar-du-youtubefilmer-fem-enkla-steg/EVHojp!nTpstbl9b2a6/

Skolverkets checklistor för IKT och lärande

Skolverket har gett ut ett antal översiktliga checklistor för Källkritik, lärresurser och digitala medier. Du kan enkelt ladda ner listorna eller beställa dem som posters. Här hittar du också länkar till vidare information.chekclista

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/checklistor-1.239868

 

 

 

Samtalsgoogla – ett stöd för källkritik

Filippa Mannerheim är journalist och gymnasielärare i historia. Under bokmässan höll hon ett föredrag om hur man kan arbeta med källkritik i skolan där hon också berättade att det ofta är så att lärarna handleder och stöttar eleverna mycket bra under arbetsprocessen, men just när det kommer till själva sökningen av information, då eleverna oftast får klara sig på egen hand.

Istället föreslår hon att läraren vägleder eleverna hur de ska gå tillväga genom att skapa bra modeller för att sökning, värdering och användning av information. Hon förespråkar samtalsgoogling där man exmpelvis formulerar sökfrågor tillsammans och värderar information enligt en given modell. Då öppnar man  upp för diskussioner kring sökformuleringar/termer, källors rangordning, trovärdighet med mera. Här kan man med fördel dela klassen och samarbeta med skolbibliotekarie. Allt för att undvika en kraschlandning i det Googliska havet, som det uttrycks i artikeln nedan.

 

samtalsgoogla

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sa-gor-andra/samtalsgoogla-ett-stod-for-kallkritik-1.229642

 

 

 

 

 

Prata plagiat

copy paste

När våra elever har tillgång till hela webben händer det ibland att inlämnade texter har en annan upphovsman än eleven själv.

Vissa skolor har plagieringskontroll som en tjänst de prenumererar på men i vår kommun är det nog bara gymnasiet som har detta. Frågan måste alltså få sin lösning på andra sätt.

Här kommer en länk till Kristina Alexandersson som tänkt till och berättar om det:

Klicka här för att komma vidare till två texter som Kristina Alexandersson skrivit, inte helt färska men aktuella ändå