Kurs i programmering för dig som lärare

Kurs i programmering

 

Webbstjärnan erbjuder en möjlighet för pedagoger att att gå kurs i programmering tillsammans med sina elever. Kursen filmmaterial om 60 minuter och uppskattas ta 2-4 timmar att genomföra. ger också en bra grund för att motivera varför programmering är något som är intressant att syssla med i skolan.

 

Klicka här för att komma vidare till kursen

 

Lär dig att…

Visst vet alla att man kan hitta det mesta på internet men det är ändå fantastiskt.

Har man inget för sig kan man till exempel lära sig att:

 

Prata japanska:

 

Lägga upp maskor när man skall börja sticka:

 

Göra en fin fläta:

 

Att jonglera:

Fim om Aspenässkolan för nya elever

Malin och Boel på Aspenässkolan går just nu kursen Digitala verktyg och specialpedagogik.

Syftet med utbildningen är att ge Lerums kommuns specialpedagoger teoretisk och praktisk kompetens kring hur digitala verktyg kan användas för såväl elever i behov av särskilt stöd som andra elever. Sedan är syftet också att denna kompetens skall kunna förmedlas vidare till övriga pedagoger inom den egna verksamheten.Utgångspunkten är ett inkluderande förhållningssätt där digitala verktyg ses som naturliga lärverktyg som gör undervisningen tillgänglig för alla.

För att själva bli bekanta med det digitala arbetssättet har de gjort en film som kan användas för att presentera förskoleklassen.

Den delar de med sig av här: