Betyg – så funkar det. Information för vårdnadshavare

Pedagog Värmland har gjort en film ”för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma.

Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Den visar hur dagens system fungerar och vad som skiljer det från tidigare betygssystem och styrdokument.”

Det här tar filmen upp:

  • Nytt skolspråk
  • Varför ny läroplan och ny betygsskala?
  • Kunskapskrav
  • Kommunikativ kursplan
  • Hur sätter vi betyg?

Källa / citat

http://pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det

 

 

Annonser

Lektionsbanken

Lektionsbanken är en ny resurs av och för lärare. Här kan du gratis ta del av andra lärares material och/eller bidra med eget. Innehållet är gratis, men du behöver göra en enkel registrering. Du hittar sedan material uppdelat 1-3,4-6 eller 7-9 samt ämnesvis. Allt kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11.

Lektinsbanken

 

 

 

 

http://lektionsbanken.se/

Tidsenliga lärverktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter

Tidsenliga lärverktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter

Girl using ipadPå Skolverkets hemsida kan du läsa om hur Monica Andersson berättar om  hur användandet av IT kan g ynna elevernas måluppfyllelse och gee läraren stora möjligheter att variera och individualisera undervisningen.  Läs mer via länken nedan

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/artikelarkiv/specialpedagogik/tidsenliga-larverktyg-hjalper-dem-med-las-och-skrivsvarigheter-1.189632

Bild: freedigitalphotos.net

Här är det obligatoriskt att spela Minecraft

Det är fler som upptäckt pedagogiska fördelar med Minecraftspelet som du kanske läste om i gårdagens inlägg.

Sedan en tid tillbaka spelar alla i elever i årskurs sju på Viktor Rydberg samskolan utanför Stockholm spelet på skoltid, eftersom det är en del av ett ämnesöverskridande projekt som spänner över ämnena kemi, fysik, biologi, samhällskunskap och svenska. Projektet går ut på att eleverna tillsammans ska bygga trivsam framtidsstad med klimatsmarta lösningar utifrån kunskaperna som de får på lektionerna.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-maste-spela-minecraft-i-deras-skola

 

Den stora frågan är nu om detta är något jag ska berätta för min 10-åring hemma…

Minecraft och Lgr-11

Tycker du att dina elever eller barn spelar för mycket Minecraft? Jag har en 10-åring som jag tycker spelar för mycket, vilket vi så klart inte alls är överens om. Samtidigt ser jag att han lär sig mycket i spelet. Jag har också noterat att han hittat nya kompisar i sin klass som han inte lekt med tidigare. Nu umgås de digitalt när de spelar och Skypar samtidigt. När de sedan kommer till skolan fortsätter de leken fast med lego, snö, pinnar eller annat byggmaterial som står till buds…

Anna Stam bloggar om hur Minecraft lärt hennes son att läsa och skriva. Hon har också gjort en mycket översiktlig karta där Minecraft kopplas till Lgr-11, både vad gäller innehåll och förmågor – mycket läsvärt!

http://www.stam.se/blog/2013/01/02/minecraft/

Illustrerad bedömningsmatris – The Big 5

The Big 5  är de fem förmågor som är vanligast förekommande i Lgr-11, enligt Göran Svanelid. Allra längst ner på denna sida hittar du en kreativ och översiktlig bedömningmatris som också bryter ner de olika begreppen i mindre delar.

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Begreppsförmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Metakognitiv förmåga

Little one

Matris av Therés Åkerblom, Linda Gustavsson & Anders Karlsson. Licensierad under Creative Commons- erkännande.

Big5