Webbinarium om skolans digitalisering

Skolverket sänder ett webbinarium om skolans digitalisering, med utgångspunkt från de nationella IT-strategierna. Webbinariumet sänds live nu på onsdag 1/3 klockan 14.30-15.30, men kommer också att läggas ut i efterhand för de som inte har möjlighet att se det på den tiden.

 

skarmklipp

 

data:text/mce-internal,content,%3Cimg%20class%3D%22aligncenter%20size-full%20wp-image-5338%22%20src%3D%22https%3A//iktlerum.files.wordpress.com/2017/02/skc3a4rmklipp3.jpg%22%20alt%3D%22skarmklipp%22%20width%3D%22433%22%20height%3D%22772%22%20/%3E

Annonser

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik ger fler elever möjlighet att utveckla sitt eget musikskapande, från idé till egen musikproduktion. Användningen av modern teknik som verktyg i kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande är en viktig del i Lgr 11.

Här hittar du som musiklärare i årskurs 4-9 en film och ett diskussionsunderlag som du kan använda som stöd för din planering av undervisningen.

Klicka här för att hitta diskussionsunderlaget

 

 

Kompetensutveckling: Sju timmar om…

platta_entreer-hight

”Sju timmar om…” är olika utvecklingspaket som Skolverket tagit fram för varierade ändamål och för skilda målgrupper.

Gemensamt för alla paket är att de tar ungefär sju arbetstimmar att gå igenom för en verksamhet.

Det finns tre olika områden om källkritik för olika åldrar men det finns också en  rad andra ämnen som till exempel likabehandling, kränkningar mm.

Klicka här för att komma till alla områden!

Klicka här för att komma till bakgrundsmaterial om Sju timmar…

 

 

 

Skolverkets guide till digitala resurser

 

digiresursSkolverket har sammanställt en guide till digitala lärresurser.  Sidan är indelad i olika områden

  • Söka
  • Dela
  • Skapa
  • Samla och sortera

En del av guiden hjälper dig med ett antal frågor för att värdera en digital lärresurs.

  • Användarperspektivet – hur ser gränssnittet ut mellan användaren och resursen?
  • Pedagogisk anpassning – särskilda möjligheter och begränsningar för eller i materialet
  • Ämnesdidaktiskt perspektiv – lärande- och bedömningspotential

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser

Tema Modersmål

Tema modersmål

Tema Modersmål är Skolverkets webb-resurs och mötesplats för alla som är är intresserad av modersmålsstöd, modersmålundervisning och studiehandledning på modersmål.

Det finns eget, unikt material på 45 olika språk (från Albanska via Nordkurdiska till Urdu)  men det finns även länkar till externa webbplatser.

Den primära målgruppen  är pedagogisk personal inom barnomsorg och skola samt skolledare som arbetar med frågor kring modersmålsstöd och modersmålsundervisning men den kan säker också vara intressent för barn, föräldrar och andra allmänt intresserade.

Klicka här för att komma vidare till webbresursen

Läs  mer om Tema modersmål

IKT Lerum går mot berömmelse?

Skolverket har en sida för regionala resurser inom IKT och lärande. Nu finns även IKT-Lerum-bloggen representerad. Detta uppmärksammas dock ej enbart för att få våra berömda 15 minutes of fame utan faktum är att sidan är en mycket bra portal för att hittar bra resursbanker för IT i skolan. Pedagog Stockholm och Skolväskan i Ystad vinner guld och silver i klassen enligt vårt tycke. Här hittar du gedigen, aktuell och välstrukturerad information.

skolverket3

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/kompetensutveckling/regionala-resurser-1.223281

 

 

 

Digitalt lärande effektivare med korrekt språk

forskningI det pågående forskningsprojektet ”ARK&APP” har man tittat på hur digitala läromedel används i undervisning och hur utfallet blir gällande lärande. I en fallstudie med digitala läromedel i matematik kunde man se att det läromedlet som engagerade eleverna mer än ett annat faktiskt ledde till ett minskat lärande. Detta eftersom detta läromedel inte innehöll matematiska begrepp. Detta blev särksilt tydligt när eleverna behövde hjälp. Fallstudien visade att det kan vara problematiskt att introducera övningar som bryter mot den etablerade praxis som elever möter i läroböcker och andra sammanhang.

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/digitalt-larande-effektivare-med-ett-korrekt-sprak-1.219241