Skolverkets checklistor för IKT och lärande

Skolverket har gett ut ett antal översiktliga checklistor för Källkritik, lärresurser och digitala medier. Du kan enkelt ladda ner listorna eller beställa dem som posters. Här hittar du också länkar till vidare information.chekclista

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/checklistor-1.239868

 

 

 

Säker på nätet

Säker på nätet

Här kommer möjligtvis en favorit i repris men det kan ju vara bra ändå 🙂

Skolverket har en användbar sida med tips, plancher och info som handlar om integritet, med särskilt fokus på barns och elevers säkerhet på nätet och sociala medier.

 

Läs mer på denna länk

 

 

Nätsmarta

Nätsmarta

 

Sidan Nätsmarta är en webb-resurs som har tagits fram av två IT-ansvariga  på Murgårdsskolan i Sandviken, Madeleine Högman och Karin Lepistö.
Syftet med sidan är att ge en samlad bild av deras arbete samt att vara stöd i arbetet på deras skola. Tanken är att natsmarta.se även kan vara ett kolligialt lärande även till andra skolor.

På sidan kan man för åldrarna F-6 hitta information och lektionsupplägg kring:

  • Upphovsrätt
  • Publicering på webben
  • Bilder i media
  • Digital identitet
  • mm

 

Klicka här för att komma till webb-resursen

 

Här finns också en film där två pedagoger berättar om arbetet bakom sidan:

Hur kan skolan arbeta mot näthat?

NoHateiskolan_NY

Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar,om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

Material finns både för elever och för lärare.

Klicka här för att komma vidare till resursen

 

 

 

Checklista för sociala medier

Checklista sociala medier

Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat.

Exempel på frågor som kan vara bra att ställa:

  • Hur används dina personuppgifter i sociala medier?
  • Vad händer med det material du har publicerat?
  • Kan du avsluta ditt medlemskonto?

Klicka här för att lösa mer och att titta på checklistan

Selfies eller ej på nätet?

Forskaren Elza Dunkels gör ett inlägg i debatten om att publicera selfies på nätet. Det finns inga enkla samband mellan att finnas med bild på nätet och att råka illa ut, enligt Dunkels.  Däremot är det den bild som media oftast ger, men processerna är betydligt mer komplicerade än så. Viktigast av allt är att ha en bra dialog med barn/elever, annars riskerar man att skuldbelägga med följden att barnen undviker att berätta för vuxna vad de varit med om. Dunkels hävdar, tvärtom att det kan vara direkt riskfyllt att förbjuda barn att publicera sina selfies.

selfie

 

Läs hela artiklen här

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/internet/article19008517.ab