Dyslexi Drop-in!

Dyslexi Drop-in!

Kjell-Åke Eriksson och Anders Orest från Dyslexiförbundet informerar om och visar alternativa verktyg för att läsa och skriva, t.ex. appar, linjaler, talbokspelare och talsyntes.

Var: Lerums bibliotek, avdelningen Läsa på olika sätt
När: Onsdag 8/2 kl. 15 – 18.30

För mer information se Dyslexidropin_affisch

Lär verb med Lexin – Animationstema

lexin animatonstema

Lexin Animationstema illustrerar över 700 verb med hjälp av korta videofilmer och ger även svenskt uttal. Verkar väl vara användbart för språkinlärning?

Klicka här för att komma till webresursen!

Lexin har även flera delar, till exempel en ordlista som översätter till många olika språk och med en möjlighet att lyssna.

Klicka här för att komma till Lexin ordlista!

lexin

Rosetta Stone

rosetta-stone-logo

Rosetta Stone är ett webbaserat datorprogram för språkinlärning. Namnet och programmets logotyp refererar till Rosettastenen som hjälp till att dechiffrera de antika egyptiska hieroglyferna.

Rosetta Stone-programvaran använder en kombination av bilder, texter och ljud, med olika svårighetsgrad som ökar allteftersom språkstudenten utvecklas. Det går att använda på telefon, platta, Chromebook, och dator och pedagog kan följa utvecklingen för eleven.

Hur får man tillgång till licenser i Lerums kommun?

Licenser för Rosetta Stone köps in varje läsår och beställs av rektor/specialpedagog på respektive skola. Prata med skolans specialpedagog för att få veta mer om Rosetta Stone.

 

Klicka här för att läsa mer

SPSM:s frågetjänst

SPSM har en tjänst som heter Fråga en rådgivare.  Här har du möjlighet att ställa frågor kring pedagogik och funktionsnedsättningar. Sidan har också en kunskapsdatabas där du kan söka svar på frågor. Du kan maila eller ringa.

Frågekategorier

Lexia – Provia

lexiaprovia_Logo

Lexia och Provia är välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Den tidigare versionen har funnits på våra skolor tidigare och nu är det möjligt att använda Lexia Provia online, där det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna.

I Lerums kommun beställer varje skola sitt eget abonnemang, hör med skolan specialpedagog om du vill veta mer.

Film om Lexia:

 

Inspelat webbinarium: