The Local – svenska nyheter på engelska

The local är en webbtidning med svenska nyheter på engelska. Du kan också ändra inställningar så att du får nyheter från andra länder än Sverige. Innehållet är indelat i tydliga kategorier och nivån borde passa på högstadiet.

local

 

 

http://www.thelocal.se/

 

Annonser

Psykologen uppmanar oss till att spela en timme per dag

Den här artikeln skickade ett av mina barn till mig på Facebook.  Ny forskning visar att spelande är stimulerande för barn och ger många positiva effekter. Andrew Przybylski som lett forskningsstudien säger att dessa nya rön kan ge oss en ny, lite mer nyanserad bild på spelande.

Hur jag svarade på meddelandet? Skickade följande svar med vändande meddelande: Stod det i artikeln hur länge man skulle spela per dag?

Minecraft

 

 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/spela/article19325911.ab

 

 

 

Selfies eller ej på nätet?

Forskaren Elza Dunkels gör ett inlägg i debatten om att publicera selfies på nätet. Det finns inga enkla samband mellan att finnas med bild på nätet och att råka illa ut, enligt Dunkels.  Däremot är det den bild som media oftast ger, men processerna är betydligt mer komplicerade än så. Viktigast av allt är att ha en bra dialog med barn/elever, annars riskerar man att skuldbelägga med följden att barnen undviker att berätta för vuxna vad de varit med om. Dunkels hävdar, tvärtom att det kan vara direkt riskfyllt att förbjuda barn att publicera sina selfies.

selfie

 

Läs hela artiklen här

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/internet/article19008517.ab

 

 

 

 

 

 

Digitalt lärande effektivare med korrekt språk

forskningI det pågående forskningsprojektet ”ARK&APP” har man tittat på hur digitala läromedel används i undervisning och hur utfallet blir gällande lärande. I en fallstudie med digitala läromedel i matematik kunde man se att det läromedlet som engagerade eleverna mer än ett annat faktiskt ledde till ett minskat lärande. Detta eftersom detta läromedel inte innehöll matematiska begrepp. Detta blev särksilt tydligt när eleverna behövde hjälp. Fallstudien visade att det kan vara problematiskt att introducera övningar som bryter mot den etablerade praxis som elever möter i läroböcker och andra sammanhang.

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/digitalt-larande-effektivare-med-ett-korrekt-sprak-1.219241

 

Lästips: Här knackar barnen kod på skoltid

Tidningen Computer Sweden publicerar nyheter på webben parallellt med sin pappersutgåva. I en serie reportage granskar de användningen av IT i skolan. Detta kan du läsa mer om på temasidorna om Skolglappet. Goda exempel blandas med rapportering om vad som händer politiskt med till exempel planer för nationell IT-strategi.

scratch1

 

Dagens artikel på webben handlar om elever i åk 5  på Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad i Stockholm som har programmering på schemat. En lärare på skolan, Karin Nygårds, har byggt upp ämnet digitalkunskap där flera ämnen finns med. matematik, svenska, samhällskunskap, religion är ämnen som har relevanta delar att ta med i arbete.

Läs mer och titta på filmat intervju här

 

 

Datorer utmanar skrivandet

Datorer (och liknande digitala lärverktyg frå man förmoda) påverkar hur gymnasieelever skriver. Detta är säkert ingen nyhet för dig som är lärare men nu finns en avhandling i ämnet.  I avhandlingen har Marie Nordmark studerat tre gymnaiseklassers användning av datorer i skrivamomentet i svenskundervisningen. Det rör sig om en helt ny skrivprocess där texten skapas i stunden och att eleverna också hjälper varandra mer, enligt Nordmark.  Läs mer nedan.

skolvärlden

Hela avhandlingen kan du läsa här

 

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:689942

 

Rektors roll när eleverna får egen dator

Rektors roll när eöeverna får en egen dator

På Skolverkets sida IT i skolan kan man läsa en intressant artikel om hur viktig rektors roll är när man inför en-till-en i skolan.
I artikeln intervjuas Heidi Sundelin som är rektor på en gymnasieskola/vuxenutbildning.

Hon delar med sig av goda råd och visar på de fällor man kan försöka undvika. Genomgående är att rektors roll är viktig.

Klicka här för att läsa artikeln