Inlägg och meddelanden direkt från gruppens första sida i Unikum

Det blir enklare för dig att skapa nya inlägg och meddelanden på gruppens första sida. För föräldern blir det också lättare att få god överblick över informationen från förskolan eller skolan.

nytt-meddelande-646x374

Blogg blir Lärlogg

Blogginlägg handlar som tidigare om den pedagogiska dokumentationen, där du kan koppla till läroplan, planeringar och etiketter. I samband med uppdelning av meddelanden och pedagogisk dokumentation kommer blogg få namnet Lärlogg. På så sätt blir det tydligare att texter, filmer och bilder i lärloggen handlar om gruppens läranderesa jämfört med Meddelande som du kan använda för mer praktisk information.

Lättare att komma ihåg tack vare Meddelande och Kom ihåg-lista

Meddelande är en helt ny funktion och kommer att fungera ungefär som en digital anslagstavla. Där kan du skriva kort information, exempelvis att det är dags att ta med regnkläder, ta med ifyllda blanketter eller att det snart är dags för vaccinationer. Det kommer även att finnas möjlighet att markera ett meddelande som viktigt. Då kommer det visas överst på första sidan i appen Unikum familj.

Läs mer och se på filmer från Unikum Acadamy här

Mer information från Unikum

Här kommer en kort uppdatering över vad som nyss är släppt, saker på gång och lite som kommer framöver.

Nyligen släppt

För alla

Ny finare kontaktlista som nu hittas lättare av vårdnadshavare och elev, direkt från elevens startsida när man klickar på en grupp eller klass. Det nya utseendet på kontaktlistan kommer även för personal inom kort.

Länkning från Blogg och Lärlogg kan nu även ske till Dropbox och Skydrive. (Sedan tidigare finns det för Google Drive och Youtube).

Grundskola

Kunskapskravtabellerna kan nu visas för elev och vårdnadshavare. Den möjligheten slår man på per skola och det görs under ”Moduler” av en skoladmin. Om det alternativet inte väljs visas tabellerna endast för personal. Förälder och elev ser bara det som publicerats (dvs inte utkast).

På gång

För alla

Etiketter för Blogg och Lärlogg. Här kommer skolan/förskolan kunna välja etiketter för att kunna kategorisera Blogg och Lärloggs-inlägg så att man enklare kan separera tex information och olika typer av dokumentation.

Smidigare hantering av personer utan giltigt personnummer.

Grundskola

Kunna se det formativa underlaget från Planeringar, gröna matriser och Lärlogg i ämnesvyn under ”Kunskaper”. (Detta ersätter tidigare omdömessida i samtalsmallen.)

Kunskapskravstabller även för år 3 kommer inom kort.

Trendinformation i statistiken över kunskapsresultat. Här kommer det att visas hur resultatet utvecklats de senaste 6 månaderna dvs skillnad nuläge och för 6 månader sedan.

Kommer senare

Grundskola

Statistik över kunskapsresultat á la Skolinspektionen dvs historik för skola/kommun över tid.

Tips! Ni som vill spara nuläge från den här terminen – ladda ner en cvs-fil för hela kommunen/organisationen och spara.

Till rektorer i grundskolan – Stödmaterial från Unikum 

Unikum har tagit fram ett antal exempelskolor och specifikationer av hur man jobbar i dem. Tanken är att era rektorer kan få hjälp på traven i sina beslut om hur just deras skola ska arbeta och hur verktygen ska stödja det arbetet. Varje skola behöver ha en uttalad och kommunicerad verksamhetsidé och tydliga instruktioner till lärarna om hur man ska arbeta, vilka verktyg som används för vad, vad man förväntas göra när m.m. Mallarna hoppas vi ska kunna vara lite hjälp på traven. När beslut är tagna kan skolan, om de vill, använda våra ”Lathundar” och anpassa efter sina behov.

Unikum-info

Här kommer lite information förmedlat från Unikum:

För alla

Nu kan man se hur många och vilka som läst ett Blogginlägg om man öppnar det. Det står tex ”2 av 11 har läst” och man kan med mouse over se vilka det är. Detta gäller de som loggat in och läst så om man mailar blogginläggen så tillför det inte så mycket.

För förskola

Ny film om utvecklingssamtal i förskolan>>

Knappen ”Förskolan klar” är ändrad till ”Visa för vårdnadshavare” så att det blir tydligare vad det innebär att flytta samtalsprocessen till nästa steg.

Mer info om samtalsprocessen i förskolan>>

För grundskola

Steget ”Skolan klar” är ändrat till ”Visa för vårdnadshavare” så många hört av sig och inte riktigt förstått att mentor behöver bestämma när vårdnadshavare får se och då markera underlagen med ”Visa för vårdnadshavare”.

När ny mall startas låses den gamla per automatik om det inte är gjort innan men det bör göras i samband med samtalet ”Samtalet genomfört”-knappen.

Mer info om samtalsprocessen i grundskolan>>

Massuppdatering bedömning under Kunskaper – lite tips och förtydliganden

Alla ämnen syns för alla elever i bedömningsvyn för lärare så viktigt att välja bort de som inte läser ämnet.

Endast ämnen med bedömning gjord syns för elev och föräldrar. Det finns nu en Elevvy som visas i bedömningsläget där att läraren kan se vad som visas för elev och föräldrar. Alternativet ”Ingen bedömning” visas aldrig för elev och föräldrar utan används endast i syfte att förtydliga för skolan att ingen bedömning kan göras av något skäl.

Det ska inte finnas någon Publiceraknapp i massuppdateringsläget dels för att det vanligaste är att man ska fortsätta att redigera för enskilda elever och dels för att det blir så väldigt fel om man råkar publicera istället för att spara utkast. Vill man publicera alla ändringar direkt så finns det en ”Publicera utkast-knapp” på läraröversikten så det blir ett extra klick när man kollat igenom utkasten. Alternativt redigera vidare och publicera en och en.

Kunskapskravstabellerna syns inte förrän modulen är påslagen på skolan och inget syns för elev, förälder eller rektor förrän läraren gjort minst en bedömning som publicerats.

Dokumentation om hur kunskapskravstabellerna används kommer löpande läggas ut på hjälpsidorna. Vanliga frågor och svar hittar du här>>

Arbete pågår med förbättringar, förtydliganden trimning av arbetsflöde så kom gärna med synpunkter och förslag. Det som finns nu är endast en beta-version så att de som vill börja prova och ge synpunkter kan göra det nu.

Omdömessidan i samtalsmallarna utgår

I och med Nya Unikum och nya sätt att arbeta med omdömen och bedömnng som både blir lättare, tydligare och spar en hel del tid så behöver ni som ansvarar för skolans mallar och arbetssätt göra nya samtalsmallar utan omdömessida så att era lärare kan dra nytta av de nya arbetssätten så snart som möjligt.

Det är ännu möjligt att skapa nya mallar med omdömessida men det kommer framöver inte att vara möjligt så vänta inte längre än nödvändigt.

Informera era lärare om när övergången sker. Det är viktigt att alla arbetar på samma sätt och nu i höst ser vi att vissa lärare börjat dokumentera på det nya sättet fast skolan/kommunen har mallar med omdöme under Samtalet. Ju förr möjligheten att göra på olika sätt försvinner desto bättre blir det.

Sök på Exempelmall i skolbanken så får ni fram aktuella exempelmallar.

Läs gärna om hur Unikum förhåller sig till skolverkets nya stödmaterial>>

Hör gärna av er till Unikum för att diskutera och få tips och hjälp med nya samtalsmallar.

Unikum a la Skolverkets nya dvs hur relaterar Unikum till de nya kraven/stödmaterialet>>

Så här tänker vi om nya lagförslaget3 berättelser från Lund, Falun och Uddevalla>>